Tugas 3 Memahami Peristiwa Alam melalui Puisi


Karya sastra dalam bentuk puisi dapat juga berisi rekaman peristiwa alam yang banyak melanda negeri ini. Salah satunya adalah puisi karya St. Takdir Alisjahbana.
1) Bacalah puisi yang berjudul “Dalam Gelombang” ini dan pahami isinya! Setelah itu, kerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan puisi tersebut!
Dalam Gelombang
Alun bergulung naik meninggi,
Turun melembah jauh ke bawah,
Lidah ombak menyerak buih,
Surut kembali di air gemuruh.
Kami mengalun di samud'ra-Mu,
Bersorak gembira tinggi membukit,
Sedih mengaduh jatuh ke bawah,
Silih berganti tiada berhenti.
Di dalam suka di dalam duka,
Waktu bah'gia waktu merana,
Masa tertawa masa kecewa,
Karni berbuai dalam nafasmu,
Tiada kuasa tiada berdaya,
Turun naik dalam 'rama-Mu.
St. Takdir Alisjahbana (1984:4)
Jawablah beberapa pertanyaan berikut!
a) Siapakah pencipta puisi “Dalam Gelombang” itu?
b) Apa yang digambarkan dalam puisi itu?
c) Siapa yang dimaksud dengan kata Mu dalam kami mengalun di samudra’Mu?
d) Temukan kata-kata yang berlawanan maknanya di dalam puisi itu!
e) Ceritakanlah gambaran alam yang disampaikan pengarang di dalam puisi tersebut
2) Untuk menambah pengetahuanmu tentang sastra, cari dan bacalah puisi Goenawan Mohamad yang berjudul "Di Muka Jendela" pada kumpulan puisi Sajak-Sajak Lengkap 1961—2001! Setelah membaca puisi tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini!
a) Keindahan seperti apa yang digambarkan dalam puisi tersebut?
b) Nilai-nilai apakah yang terdapat dalam puisi tersebut?


sumber: BSE buku pegangan siswa kelas VII SMP

No comments:

Post a Comment